Dodaj zdjęcie wydarzenia

Kliknij w przycisk przeglądaj i wybierz zdjęcie ze swojego dysku, a następnie kliknij w przycisk dodaj zdjęcie.DODAJ NA OSI CZASU