Motocyklowy Dzień Dziecka Częstochowa


Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Województwo

Śląskie


Data wydarzenia

22 maj 2024

Czas Trwania

16 30 - 20 00PLAKAT

Zaproś znajomych
Podziel się Kopiuj Link wydarzenia
Opis wydarzenia

Celem imprezy jest integracja wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Jana de La Salle ze środowiskiem motocyklistów.

1. Zbiórka motocyklistów 22.05.2024. godzina 16 30 – parking przy Hali Sportowej Częstochowa ul. Żużlowa 4.
2. Prelekcja w zakresie zachowania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3. Przejazd motocyklistów 16 45 ulicami: Żużlowa, Rondo Kaznowskiego, Legionów, Faradaya, Mirowska, Plac Daszyńskiego, Al. NMP, Kilińskiego, Racławicka, Dąbrowskiego, Al. NMP, Popiełuszki, 3 maja, Wieluńska, Rynek Wieluński (ciągiem parkingowym), Klasztorna, Kubiny, Ewy pod Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Jana de La Salle ul. Wyszyńskiego 38.

Plan imprezy w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. Jana de La Salle:
1. Prezentacja motocykli.
2. Mecz piłki nożnej motocykliści vs wychowankowie.
3. Mecz piłki siatkowej plażowej KS.Czestochowianka – KS Norwid Częstochowa vs Wychowankowie.
4. Prezentacja klubu RKS Raków
5. Prezentacja klubu CKM Włókniarz
6. Prezentacja klubu Speedrowerowego Lwy Częstochowa
7. Grill, poczęstunek, zabawy integracyjne.
8. Możliwość wrzucenia do puszki dowolnej kwoty na rzecz wychowanków ośrodka.
9. Zakończenie imprezy.


REGULAMIN
Częstochowa, 22.05.2024.
1. Zbiórkę rozpoczynamy na Parkingu przy Hali Sportowej Częstochowa ul. Żużlowa 4. Godzina 16 30, po czym 16 45 wyruszamy w kierunku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im Jana de La Salle Wyszyńskiego 38.
2. Organizatorem imprezy jest Street Riders grupa motocyklowa dalej zwana jako „organizator”.
3. W imprezie może uczestniczyć każda osoba posiadająca motocykl lub będąca pasażerem kierowcy oraz osoby trzecie będące zaproszonymi gośćmi imprezy. Osoby nieletnie będące uczestnikami imprezy mogą przebywać na terenie wyłącznie pod opieką rodziców lub ich prawnych opiekunów.
4. Każdy kierowca uczestniczący w paradzie powinien posiadać uprawnienia niezbędne do kierowania swoim pojazdem. Pojazd powinien być sprawny, posiadać ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC.
5. Uczestnik parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego i stosować się do poleceń wydawanych przez osoby wyznaczone przez organizatora.
6. Kolumnę parady prowadzi oznaczony motocykl pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać.
7. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
8. W trakcie imprezy każdy uczestnik zobowiązany jest to pozostawienia motocykla w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
9. Za zachowanie uczestników na i poza terenem imprezy organizator nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu.
10. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy środków odurzających, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
11. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
12. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu imprezy oraz zgadza się na filmowanie i fotografowanie oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych imprezy.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w terminie 24 godzin przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia.
14. Uczestnictwo w paradzie i przebywanie na terenie imprezy jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami regulaminu oraz polityki RODO i przyjęciem ich do stosowania.
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania powyższego regulaminu oraz przepisów obowiązujących na terenie RP.
16. Wszelkie występki uczestników i nie stosowanie się do Regulaminu spowodują wykluczenie z imprezy.


Kto Jedzie


Wasze zdjęciaAplikacja Moto Opinie
NIE CHCESZ PRZEGAPIĆ ŻADNEGO ZLOTU? ZAINSTALUJ APLIKACJE MOTO OPINIE i miej bazę zlotów zawsze w swoim telefonie!
Get it on Google Play Moto-Opinie w App Store

Wasze komentarzeDodaj komentarz


 kod