Rajd Wiosny Bytom 2024


Miejscowość

Bytom

Województwo

Śląskie


Data wydarzenia

17 marzec 2024

Czas Trwania

07:00-PLAKAT

Zaproś znajomych
Podziel się Kopiuj Link wydarzenia
Opis wydarzenia

Rajd Wiosny 2024
Rajd jak co roku w charakterze Cross Country 90min.

Rezerwujcie datę 🫵
Zapraszamy na kolejną edycję kultowej już imprezy.
REGULAMIN
1. Definicja imprezy
Rajd Wiosny 2024 jest imprezą treningową z pomiarem czasu dla zawodników/posiadaczy motocykli terenowych. Celem imprezy jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, bezpiecznego uprawiania sportów motocyklowych w sposób zorganizowany, w miejscach przystosowanych i dedykowanych do tego typu sportów. Impreza ma również na celu trening,poprawę kondycji fizycznej.
2. Organizatorzy
Stowarzyszenie Motocyklistów Ajska
Bytom ul. Pod Brzozami 18
Firma ,,LUX" Tadeusz Ostański
3. Uczestnicy i podział na klasy
Prawo do startu mają zawodnicy od 16 roku życia . Do startu będą dopuszczone motocykle sprawne technicznie. Motocykle biorące udział w imprezie nie muszą posiadać dowodu rejestracyjnego oraz osprzętu (oświetlenie, sygnalizacja) wymaganego przepisami o ruchu drogowym.
W zależności od posiadanego pojazdu oraz wieku uczestnicy zostaną podzieleni na
następujące klasy:
Hobby - klasa dla osób startujących po raz pierwszy
Junior (16- 20 lat)
Klasa S1 ( 21-30 lat)
Klasa S2 (31-45)
Klasa Weteran ( pow.45 lat)
Klasa Heavy Enduro -motocykle ciężkie powyżej 600ccm 2 cylindry
Kl.Kobiety
Quad 4K
Quad 2k
SSV

Warunkiem utworzenia klasy jest udział 5 zawodników w klasie. Jeśli zawodnik wystartuje w niewłaściwej klasie może zostać zdyskwalifikowany nawet po zakończeniu imprezy
Zawodnik, który zostanie DYSKWALIFIKACJE (DSK) musi liczyć się z tym, że jego dotychczasowe wyniki mogą zostać usunięte.
4. Czas trwania
Motocykle-1 bieg -90min
Quady/ssv - 60 min
5. Zgłoszenia, dokumenty i numery startowe
W biurze imprezy należy przedstawić następujące dokumenty:
l dowód tożsamości
l wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową ( do pobrania na miejscu w biurze )
l uczestnicy niepełnoletni pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie (załącznik do pobrania w biurze )
W razie rezygnacji z udziału wpisowe nie zostaje zwrócone
Wpisowe opłacone w dniu zawodów jest wyższe o 30zl
6. Zasady rozgrywania imprezy, procedura startu.
Imprezę poprzedzi odprawa uczestników i kierowników ekip w dniu imprezy w miejscu podanym przez organizatora. Odprawa jest obowiązkowa! Wszelkie ewentualne zmiany w harmonogramie i inne ważne sprawy będą omówione na tym spotkaniu.
Przebieg imprezy zgodnie z harmonogramem czasowym. Na 15 min. przed wyznaczoną godz. startu zostaje otwarty wjazd do strefy oczekiwania. W tym czasie wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do wyścigu muszą zająć miejsce w strefie oczekiwania . Uczestnicy wszystkich klas ze strefy oczekiwania wyjeżdżają za wyznaczonym zawodnikiem prowadzącym na obowiązkowe okrążenie zapoznawcze . Inne treningi na trasie Cross Country są zabronione. Następnie przejeżdżają jedno obowiązkowe okrążenie zapoznawcze i wracają na miejsce startu. Podczas okrążenia zapoznawczego jest zakaz wyprzedzania za co może grozić wykluczenie z zawodów. Po okrążeniu zapoznawczym nie można tankować pojazdów. Na miejscu startu ustawiają się według kolejności startu klas .
Procedura startu będzie każdorazowo podana podczas odprawy zawodników.
Falstart jest karany procedurą „stop-and-go” w strefie pomiaru czasu po zatrzymaniu uczestnika przez sędziego na 2 minuty. Wykroczenie to sygnalizowane jest czarną tablicą z nr uczestnika. Uczestnik wzywany do odbycia kary musi zatrzymać się w trzech kolejnych okrążeniach. Jeśli nie wykona tego polecenia zostaje pokazana mu czarna flaga, co oznacza wykluczenie z wyścigu.
Pomiar ilości przejechanych okrążeń będzie dokonywany metodą elektroniczną .
Koniec wyścigu jest sygnalizowany chorągiewką z czarno - białą szachownicą po upływie wyznaczonego czasu i oznacza zakaz kontynuowania jazdy po przekroczeniu linii mety.
Czerwona flaga w punkcie pomiaru czasu sygnalizuje przerwanie zawodów i zakaz kontynuowania jazdy.
.
7. Zasady obowiązujące uczestników
l jazda po trasie w kierunku przeciwnym do ruchu jest zabroniona, pod groźbą wykluczenia z imprezy
l uczestnik, który przypadkowo opuścił trasę, musi na nią wrócić w miejscu jej opuszczenia. Niedotrzymanie tego warunku spowoduje wykluczenie uczestnika
l każdy uczestnik ma obowiązek stosowania mat ekologicznych
l w pobliżu depo organizator wyznacza strefę napraw i tankowania, obszar ten oznaczony jest chorągiewkami: białą – wjazd i żółtą – wyjazd. Na terenie strefy napraw i tankowania może przebywać jedynie uczestnik startujący w imprezie i jeden jego mechanik oraz osoby funkcyjne wyznaczone przez organizatora.
l na terenie strefy napraw i tankowania jest całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia.
l tankowanie motocykla w czasie wyścigu może odbywać się tylko w strefie napraw i tankowania i tylko po unieruchomieniu silnika na macie ekologicznej.
l do tankowania dopuszczone są jedynie pojemniki atestowane na paliwo, dodatkowo niezbędnym wymogiem jest stosowanie lejków do paliwa
l ilość tankowań i zjazdów do strefy napraw i tankowań nie jest limitowana, z tym, że nie można tankować po okrążeniu zapoznawczym - grozi to dyskwalifikacją!
l zawodnika obowiązuje poza homologowanym kaskiem odpowiedni strój - długie rękawy, buty do jazdy sportowej, ochraniacze i rękawice.
l zawodnik ma zakaz mocowania kamery na kasku/goglach
8. Wykluczenie uczestnika
Uczestnik może być wykluczony za:
l wymianę motocykla na inny niż zgłoszony
l zamianę motocykla z innym uczestnikiem
l tankowanie przy włączonym silniku oraz tankowanie z pojemnika bez homologacji i bez użycia lejka
l palenie tytoniu w strefie napraw przez zawodnika lub mechanika
l jazdę pod prąd
l jazdę poza wyznaczoną trasą
l skracanie trasy
l jazdę po uprawach rolnych
l jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
l ominięcie punktu kontroli przejazdu
l trening na trasie
l wylanie oleju lub paliwa na ziemię
l tankowanie motocykla poza strefą tankowania i po okrążeniu zapoznawczym
l nieuzasadnione wyprzedzanie (ściganie się) na okrążeniu zapoznawczym
l brak mat ekologicznych przy tankowaniu i naprawach kara 300zł – nie uiszczenie kary - wykluczenie z imprezy
l jazda z zamontowaną kamerą na kasku/goglach.
9. Zakres prac dozwolonych przy motocyklu
W strefie napraw uczestnik i mechanik może dokonać:
l wymiany każdej części oprócz ramy
l wymiany opon lub naprawy koła
l uzupełnienia paliwa tylko w strefie tankowania
l wymiany i uzupełnienia płynów
l oczyszczenia pojazdu celem umożliwienia odczytania numerów startowych
Na trasie uczestnik może dokonać naprawy motocykla przy pomocy podanych mu części i narzędzi. Mechanik ma prawo podać uczestnikowi części i narzędzia.
10. Nagrody
Puchary po każdej rundzie za pierwsze 3 miejsca w klasach indywidualnych.
11. Protesty
Każdy protest musi być złożony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją 100 zł., zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:
- 20 minut po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się uczestnika na trasie itp.
- 15 minut po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest uiszczenie kaucji. Protest należy złożyć kierownikowi imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub miejsca imprezy w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od organizatora .
Uczestnicy zobowiązani są ubezpieczyć się w zakresie NNW oraz OC ,organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
- Każdy uczestnik w dniu zawodów musi podpisać w biurze oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz z tym iż jest świadom ryzyka wynikającego z jazdy na mototyklu terenowym oraz startu w tego typu imprezie.


Kto Jedzie


Wasze zdjęciaAplikacja Moto Opinie
NIE CHCESZ PRZEGAPIĆ ŻADNEGO ZLOTU? ZAINSTALUJ APLIKACJE MOTO OPINIE i miej bazę zlotów zawsze w swoim telefonie!
Get it on Google Play Moto-Opinie w App Store

Wasze komentarzeDodaj komentarz


 kod