NOWOŚĆ Spidi Tactic Pro H2OUT

NOWOŚĆ Ochraniacz pleców Rukka D3O® Air

NOWOŚĆ ZED F18

NOWOŚĆ ON BOARD Artic Pro
9
OPINIA Honda CBF 1000 (2006-2009)
10
OPINIA Nolan N20

NOWOŚĆ Moto Guzzi 1200 Sport 8V

NOWOŚĆ Rukka GTX 3 Chamb
10
OPINIA Suzuki GSX1250FA

NOWOŚĆ Moto Guzzi V7 Stone Centenario 850
7
OPINIA Caberg Duke 2
Zloty, imprezy, wydarzenia motocyklowe...

+ DODAJ ZLOT/WYDARZENIE

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

MAPA WYDARZEŃ/ZLOTÓW

Zakończenie sezonu motocyklowego w Cieszynie 2021
Miejscowość

Cieszyn

Województwo

Śląskie

Data wydarzenia

16 październik 2021

Czas Trwania

`14:00
PLAKAT

Opis wydarzenia
16.10.2021 Stowarzyszenie MM SCI i grupa Motocykliści i Motocyklistki SCI organizuje zakończenie sezonu motocyklowego. W trakcie zakończenia odbędzie się akcja charytatywna, a także będzie możliwość zakupienia blach pamiątkowych oraz koszulek MM SCI. W razie niepogody impreza się odbędzie. Więcej informacji wkrótce.
Regulamin Imprezy
Cieszyn, 16.10.2021
1. Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie MM SCI i Motocykliści i Motocyklistki SCI, dalej zwane jako „organizator”.
2. Impreza rozpoczyna się w Cieszynie na Rynku.
3. W imprezie może uczestniczyć każda osoba posiadająca motocykl lub będąca pasażerem
kierowcy oraz osoby trzecie będące zaproszonymi gośćmi imprezy.
Osoby nieletnie będące uczestnikami imprezy mogą przebywać na terenie wyłącznie pod
opieką rodziców lub ich prawnych opiekunów.
4. Każdy kierowca uczestniczący w paradzie powinien posiadać uprawnienia niezbędne do
kierowania swoim pojazdem. Pojazd powinien być sprawny, posiadać ważne badania
techniczne i ubezpieczenie OC.
5. Uczestnik parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego i stosować
się do poleceń wydawanych przez osoby wyznaczone przez organizatora.
6. Kolumnę parady prowadzi oznaczony motocykl pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać.
7. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie
mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
8. W trakcie imprezy każdy uczestnik zobowiązany jest to pozostawienia motocykla w
miejscu wyznaczonym przez organizatora.
9. Za zachowanie uczestników na i poza terenem imprezy organizator nie ponosi
odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność
cywilną i karną za własne zachowanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jeżeli nie
były one skutkiem działań organizatora.
10. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy środków odurzających, materiałów i
przedmiotów niebezpiecznych.
11. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
12. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu imprezy oraz zgadza się na filmowanie i
fotografowanie oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów dla celów
dokumentacyjnych i promocyjnych stowarzyszenia.
13. W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się Covid, każdy uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania obecnie obowiązujących obostrzeń, zachować
odpowiedni dystans w stosunku do innych uczestników i posiadać maseczkę ochronną
oraz stosować ją w miejscach, w których wymagają tego przepisy.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w terminie 24 godzin przed
wyznaczonym terminem rozpoczęcia.
15. Uczestnictwo w paradzie i przebywanie na terenie imprezy jest równoznaczne z
zapoznaniem się z zapisami regulaminu oraz polityki RODO i przyjęciem ich do
stosowania.
16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania powyższego regulaminu oraz
przepisów obowiązujących na terenie RP.
17. Wszelkie występki uczestników i nie stosowanie się do Regulaminu spowodują
wykluczenie z imprezy.

NIE CHCESZ PRZEGAPIĆ ŻADNEGO ZLOTU? ZAINSTALUJ APLIKACJE MOTO OPINIE i miej bazę zlotów zawsze w swoim telefonie!
Get it on Google Play Moto-Opinie w App StoreWasze zdjęcia
Dodaj zdjęcie

Komentarze i dyskusje
 kod