Zloty, imprezy, wydarzenia motocyklowe...

+ DODAJ ZLOT/WYDARZENIE

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

MAPA WYDARZEŃ/ZLOTÓW

Zlot Motocykli Różnych Moto Rock & Blues 2018
Miejscowość

Bralin

Województwo

Wielkopolskie

Data wydarzenia

10 sierpień 2018

Czas Trwania

2 dni
PLAKAT

Opis wydarzenia
Organizacja i plan zlotu oraz regulamin

Prowadzący Zlot - SOBOTA - GRZEGORZ STASIAK !!! - Nauka Jazdy u Alojza :)

Piątek 10.08.2018

Godz. 16.00

otwarcie zlotu powitanie zlotowiczów

1. Anielski orszak - 17.00
2. 4 szmery – 19.00
3. Alcoholica - 20.30
4. Apokalipsa - 22.00
5. Garażowy raj – 23.00
6. Ostatnie Świnie - 24.00

Sobota 11.08.2018

Parada godz. 13.00
Konkurencje godz 14.00
pokaz Street Workout - 15.00
Show - Grzegorz Stasiak 16.00
Zabawa w Pianie!!!!!!!!!!!
1. Orchidea – 17.00
2. Ci cho – 19.00
3. Apokalipsa – 21.00
4. Garbate Lemury – 22.30
Pokaz tańca z ogniem. 23:15


GODZILIADAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!


Konkursy z nagrodami.


REGULAMIN
Zlotu Motocyklowego Moto Rock & BluesBralin 10 - 12 sierpnia 2018 r.

Na terenie zlotu obowiązują talony konsumpcyjne.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprezy motocyklowej zwanej dalej zlotem, organizowanej w Bralinie przez Motocyklowe Stowarzyszenie Iskra Bralin, zwany dalej Organizatorem, regulamin skierowany jest do wszystkich uczestników zlotu,

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian w programie zlotu, a nawet odwołania zlotu w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od organizatora.

3. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej, w związku z tym organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec osób, które nie zostaną wpuszczone na teren zlotu.

4. Wstęp na zlot jest bezpłatny

5. Przebywanie na zlocie jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.

6. W zlocie może uczestniczyć osoba dorosła, dzieci tylko i wyłącznie pod opieka swoich prawnych opiekunów.

7. Każdy uczestnik zlotu ma obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony oraz organizatora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.

8. Na teren zlotu zabrania się wnoszenia broni, materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów uznanych za niebezpieczne.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników. W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu organizator ma prawo usunąć uczestnika z terenu zlotu. Każdy z uczestników zlotu ponosi odpowiedzialność wobec prawa cywilnego i karnego za własne zachowanie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników zlotu oraz ich sprzętu oraz za straty i szkody spowodowane w stosunku do osób trzecich.

11. Organizator zlotu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren zlotu osobom, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub zakłócenia porządku zlotu.

12. Zabrania się rozpalania ognisk bez zgody organizatora.

13. Zabrania się poruszania motocyklem na terenie zlotu, będąc pod wpływem alkoholu, lub w sposób zagrażający innym uczestnikom zlotu, oraz wbrew poleceniom organizatora.

14. Motocykle uczestników zlotu będą zaparkowane w miejscu wskazanym przez organizatora.

15. Uczestnicy zlotu mają prawo do wzięcia udziału w paradzie, po spełnieniu niżej wymienionych warunków:

a) W paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby, nie będące pod wpływem alkoholu.
b) Każdy uczestnik parady musi posiadać ważne prawo jazdy, ważną polisę OC oraz ważne badania techniczne motocykla, biorącego udział w paradzie.
c) Uczestnik parady musi stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek z ramienia organizatora oraz straży miejskiej i policji.
d) Organizator ma prawo wykluczyć z parady każdego, kogo zachowanie mogłoby zagrażać innym uczestnikom parady oraz osobom postronnym.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników parady oraz ich sprzętu, jak i za straty i szkody spowodowane w stosunku do osób trzecich.

16. Na terenie zlotowiska obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia alkoholu nie zakupionego od organizatorów zlotu.

Iskra MC Bralin
życzy wszystkim uczestnikom zlotu udanej zabawy.

Wasze zdjęcia
Dodaj zdjęcie

Komentarze i dyskusje
 kod